Muzeju "reālā virtualitāte" un skats nākotnē. Aizvadīts Latvijas Muzeju forums

27. janvārī notika Latvijas Muzeju biedrības forums, šogad tā vadmotīvs – reālā virtualitāte. Muzeju pārstāvju diskutēja par muzeju dzīvi Covid pandēmijas laikā, izaicinājumiem un jaunām tendencēm.