Dzīvā folklora: darbavietās kā tautas garamantu izpētes lauks

50. gados Amerikas pētnieki vāca kovboju un tautas daiļamata meistaru folkloru, Padomju Savienība – lielo, industriālo ražotņu kolektīvu savstarpējās komunikācijas un tradīciju piemērus. Par darbavietu kā tautas garamantu izpētes lauku – ciklā “Dzīvā folklora”.
Komentāri

Kategorijas