Vakcinācijas biroja vadītāja Eva Juhņēviča iepazīstina ar jaunā biroja mērķiem

Veselības ministrija ir izskatījusi 416 pretendentu pieteikumus un izveidojusi Vakcinācijas projekta biroja komandas kodolu, kurā strādās pieci profesionāļi ar pieredzi nacionāla un starptautiska mēroga pasākumu īstenošanā. Vakcinācijas biroju vadīs bijusī Dziesmu un Deju svētku izpilddirektore Eva Juhņēviča.