Pētījums: Latvijā lielākie aizspriedumi ir pret romiem, musulmaņiem un afrikāņiem

Kā un kāpēc Latvijā veidojas strapkultūru stereotipi un aizspriedumi? Kas tiem palīdz rasties un izdzīvot, kā arī cik lielā mērā un pie kādiem nosacījumiem šo dažādo kultūru un etnisko grupu pārstāvji ir gatavi sadarboties?