Dienas apskats. LU uzsākts jauns zinātniskais projekts “Institutum Herderianum Rigense”

Kopš 2020. gada decembra Latvijas Universitātē tiks īstenots projekts “Institutum Herderianum Rigense: Herdera institūts Rīgā kā zinātnes tīkls Eiropas zinātnes tīklojumā”.
Komentāri

Kategorijas