Humora un satīras vēsture. "Jautrais vinigrets" un "Joki par smiekla naudu"

Radioteātris ielūkojas humora un satīras vēsturē. 1976.gada ieraksts "Jautrais vinigrets", Jāzepa Jaunzema humoreskas. Piedalās Ruta Šleiere, Viktors Gruzniņš un Zigurds Neimanis. Un 1987.gada ieraksts "Joki par smiekla naudu", Egīla Ziemeļa un Juzefa Ziemeļa humoreskas Antras Liedskalniņas, Ivetas Braunas un Vairoņa Jakāna izpildījumā.
Komentāri

Kategorijas