Dienas apskats. Notiks konference par Balkāniem un Baltijas valstīm

Latvijas Universitātes (LU) Filozofijas un socioloģijas institūtā (FSI) no 11. līdz 13. novembrim notiks starptautiskā zinātniskā konference „Balkāni un Baltijas valstis vienotā Eiropā: vēsture, reliģija un kultūra IV”. Konferenci rīko LU FSI, Bulgārijas Zinātņu akadēmijas Etnoloģijas un folkloras institūts kopā ar Etnogrāfijas muzeju, un Balkānu un Baltijas Starptautiskā zinātniskā biedrība. Konferencē turpināsies diskusijas un dalīšanās ar zinātnisko pētījumu rezultātiem, turpinot jau 13 gadus nepārtraukto starptautisko zinātnisko sadarbību, ieskaitot trīs iepriekšējās konferences Sofijā (2008, 2014) un Viļņā  (2017), un šoreiz koncentrējoties uz tematu „Reliģiozitāte un garīgums Baltijas un Balkānu kultūras telpā: vēsture un mūsdienas”. Šā temata aktualitāti ir noteikusi ģeopolitisko procesu dinamika Eiropā un pasaulē, pieprasot atbildes uz jautājumiem par izmaiņām indivīdu un reliģisko un etnisko kopienu dzīvē Balkānu un Baltijas reģionos, valsts un baznīcu attiecībās, konfliktu ģenealoģijā un novēršanā, garīguma un sekulārisma tendenču attīstības analītikā.
Komentāri

Kategorijas