Dienas apskats. Latvijas Universitātē norisināsies konference par dizainu

Latvijas Dizaineru savienība sadarbībā ar Latvijas Universitāti 30.oktobrī rīko starptautisku konferenci, kas veltīta aktualitātēm dizaina un ar to saistītajās jomās. Konferences tēmas - Spekulatīvais (kritiskais) un Sociālais dizains. Dizaina nozare ir kļuvusi starpdisciplināra un saistīta ar jaunām teorijām, tehnoloģijām, sistēmām un sabiedrības vajadzībām. Konferences dalībnieki no Latvijas, Lielbritānijas, Vācijas, Austrālijas, Krievijas, Baltkrievijas un Igaunijas diskutēs par pilsētvides attīstību, tehnoloģiju nozīmi jaunajos ekonomikas, pakalpojumu un komunikācijas modeļos, kā arī indivīda un varas attiecībām kultūras, sociālo un vides problēmu kontekstā. Konferences mērķis - veicināt starpdisciplināras pētniecības attīstību, pieredzes apmaiņu un sadarbības tīklu paplašināšanos.
Komentāri

Kategorijas