Ronalds Briedis (1980)

Ronaldam Briedim nav humoristiskās dzejas šī vārda tradicionālā nozīmē. Drīzāk var runāt par t.s. postironiju, resp. izteiksmes veidu, kurā nopietnību ir gandrīz neiespējami nošķirt no nenopietnības. Nav saprotams, vai dzejnieks joko vai runā nopietni. Briedis arī pats to ir publiski apliecinājis: “Mana attieksme pret ironiju ir vairākkārt nomainījusies un transformējusies postironiskā skatījumā – ironijā par pašu ironiju.”
Komentāri

Kategorijas