Valdorfpedagoģijas un Montessori mācīšanas metožu atšķirīgais un kopīgais

Ar ko atšķiras valdorfpedagoģija no Montessori mācīšanas metodēm, kā atšķiras pegadoģiskā pieeja un citi akcenti šajos bērnudārzos un kā šo skolu beidzēji pēcāk iekļaujas vispārējā izglītības sistēmā tās nākamajos posmos?
Komentāri

Kategorijas