Pāvila Rozīša stāsts "Prece"

Pāvila Rozīša stāsta "Prece" radiolasījums Rūdolfa Plēpja, Elitas Krastiņas un Imanta Skrastiņa lasījumā. 1986.gada ieraksts.
Komentāri

Kategorijas