Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana – pašvaldībās neizslēdz tarifu kāpumus

Eiro fokusā   Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana - pašvaldībās neizslēdz tarifu kāpumus   Bioloģiski noārdāmo atkritumu šķirošana Latvijas pašvaldībās obligāti ieviešama no 2023. gada, nevis no nākamā gada, kā bija paredzēts iepriekš. Iemesls - tikai nedaudz vairāk kā puse no Latvijas pašvaldībām spētu nodrošināt šo atkritumu dalītu vākšanu. Arī Rēzeknes pašvaldībā atzīst, ka būtu gatavi uzsākt bioloģiski noārdāmo atkritumu dalītu vākšanu, taču naudas trūkuma dēļ, atkritumu pārstrādes iekārtas, kas jāuzstāda tuvākajā atkritumu pārstrādes un uzglabāšanas poligonā, joprojām nav iegādātas. Savukārt aptaujātie iedzīvotāji Latgalē stāsta, ka jau tagad šķiro atkritumus, un gadījumā, ja būtu jāšķiro arī bioloģiski noārdāmo atkritumi, gatavi šo prasību pildīt. Vairāk Ivetas Čigānes sagatavotajā ierakstā.
Komentāri

Kategorijas