Reemigrācija: valsts un pašvaldības iestāžu sadarbība atgriešanās jautājumu risināšanā

Kā veiksmīgāk sadarboties valsts iestādēm un ierēdņiem, lai sekmīgāk varētu risināt dažādas ar reemigrāciju saistītus jautājumus? Kāda ir valsts politika, kā attīstīt informācijas plūsmu un tīklojumu par jautājumiem, kas skar reemigrantus?
Komentāri

Kategorijas