Stereotipi: mediju loma to radīšanā un izplatīšanā

Cik viegli veidojas dažādi stereotipi un kā mediji un citi, kuros ieklausās, itin viegli apzināti vai neapzināti var palīdzēt tos izplatīt? Rīgas Stradiņa Universitāte šobrīd realizē projektu, kura viens no mērķiem ir runāt ar medijiem par sterotipiem un problēmām, kas traucē trešo valstu pilsoņiem, kuri Latvijā uzturās likumīgi, ieklauties sabiedrība.
Komentāri

Kategorijas