Aizsargājamās dabas teritorijas: traucēklis vai ieguvums īpašumā

Noslēgumam tuvojas dabas skaitīšana un viens no rezultātiem, kur jauniegūtā informācija tiks izmantota, ir dabas aizsardzības plānu izstrāde. Gana izplatīts ir viedoklis, ka vērtīgu biotopu atklāšana īpašumā var būt traucēklis saimniecisko interešu realizēšanai, tomēr dabas vērtības pavisam noteikti var būt arī iespēja.
Komentāri

Kategorijas