Vides aizsardzības kluba loma trešās atmodas procesā

Vides aizsardzības klubs bija pirmā daudzskaitlīgā demokrātiskā organizācija, kas tapa Latvija trešās atmodas laikā. Tās saknes meklējamas jau pagājušā gadsimta 80.gadu sākumā. Kāda bija šīs organizācijas loma trešās atmodas procesā?
Komentāri

Kategorijas