Ģimenes ārsti Latvijā – nomaiņa gausa, kvalitāte atkarīga no ārsta degsmes

Atrast jaunus ģimenes ārstus ir liels izaicinājums, īpaši lauku reģionos. To palīdz darīt dažādi Eiropas Savienības sniegtie labumi, tomēr tas tāpat nenodrošina drošu un pastāvīgu ārstu nomaiņu. Riski ir arī kvalitātes jomā. Ārstus pārstāvošās asociācijās min – ārsta darba kvalitāte ir atkarīga no speciālista intereses par savu darbu un cītības apgūstot jauno.