"Savvaļa" - mākslinieka Andra Eglīša un viņa domubiedru veidota izstāde dabā

Tuvības formas ar materiālu, dabu un telpu - tā mākslinieki paši raksturo to, kas risinās izstādē „Savvaļa”. Izstāde „Savvaļa” ir mākslinieka Andra Eglīša un viņa domubiedru kopīgi veidota izstāde dabā. Plašā dabas teritorijā starp Dūķiem un Jaundrustiem izstāde jau kādu laiku skatāma, no 1.augusta tai pievienojušies jauni mākslas darbi.