Covid-19 seku mazināšanai vairums valsts aizdevumu ielu remontiem un ēku siltināšanai

Eiro Fokuss     Vairums pašvaldību valsts aizdevumus Covid seku likvidēšanai izmantos ielu sakārtošanai un ēku siltināšanai   Ministru kabinets, atbalstot pašvaldību investīciju projektus Covid-19 seku mazināšanai reģionos, lēma par gandrīz 28,5 miljonu eiro aizdevumu piešķiršanu pašvaldību investīciju projektiem, paredzot vietvarām arī jaunas iespējas saņemt kredītus. Pašvaldības plāno par šiem līdzekļiem uzlabot ceļu infrastruktūru, veikt izglītības iestāžu ēku siltināšanu un nodrošināt darbavietu saglabāšanu. Piemēram, Ludzas novads ņem aizņēmumu vairāku pilsētas ielu pārbūvei, savukārt Rēzeknes pašvaldība ir pieteikusies aizņēmumam vienas ielas pārbūvei. Vairāk Ivetas Čigānes sagatavotajā ierakstā.
Komentāri

Kategorijas