Pētījums: Vēlajā dzelzs laikmetā Raušu ciema lībieši pamatā ēduši zivis un gaļu

Latvijas un Igaunijas arheologi, izmantojot jaunas pieejas, izpētījuši, kādi varēja būt mūsdienu Latvijas teritorijas iedzīvotāju ēšanas paradumi Vēlajā dzelzs laikmetā. Konkrētāk pētīta lībiešu apmetne Rauši, taču iegūtie dati ļauj izdarīt arī plašākus secinājumus.
Komentāri

Kategorijas