Vairs nevar piemērot administratīvos sodus par nelikumīgu prostitūciju

Politiķu nevienprātības dēļ no 1.jūlija vairs neeksistē regulējums, kas ļautu administratīvā kārtā sodīt personas par nelikumīgu prostitūciju.
Komentāri

Kategorijas