Dzīve paiet daloties. Filantrope Katrīna Dombrovska

Katrīnu Dombrovsku piemin kā parādību, kuras "mūža veikums nesaskanēja ar tālaika sabiedrībā valdošajiem uzskatiem par sievietes spējām un dzīvesveidu" [1] un kura bija pazīstama visās Rīgas aprindās – kā pie augstiem, tā pie zemiem, kā pie bagātiem, tā pie nabagiem, bet visvairāk gan pie beidzamajiem, jo viņas vārdu allaž saistīja ar labdarību un līdzcilvēku mīlestību [2].
Komentāri

Kategorijas