Saulkrastu iedzīvotāji nobažījušies par Balto kāpu un Inčupi

Vietējie Saulkrastu iedzīvotāji nobažījušies par Balto kāpu un Inčupi, VVD pamatojoties uz twitter ierakstu veicis pārbaudi. Kas tajā konstatēts un ko saka pašvaldība par to?  
Komentāri

Kategorijas