Bioogles izmantojums lauksaimniecībā var palīdzēt mazināt vides piesārņojumu

Nešaubīgi lauksaimnieciskā ražošana rada lielu ietekmi uz vidi, tāpēc aizvien ir aktuāli centieni rast tādas pieejas, kas palīdz mazināt siltumnīcefekta gāzu emisiju apjomu un lauksaimniecības radīto vides piesārņojumu. Viena no šādām pieejām varētu būt bioolges izmantošana, ko šobrīd jau izmēģina vairākas zemnieku saimniecības Latvijā.
Komentāri

Kategorijas