Pētnieks Pēteris Birkerts. Darba saskaņa ar vārdiem un darba tikumu

Čaklums, slinkums, darba saskaņa ar vārdiem un darba tikumu – darba ētikas izpausmes Pētera Birkerta pētījumā “Latvju tautas dzīves gudrība” rosina sarunai vēsturnieku Gvido Straubi un filologu un mūziķis Arturu Skuteli ciklā "Kad tradīcijas satiek zinātni. Pētera Birkerta pētījums "Latvju tautas dzīves gudrība"".
Komentāri

Kategorijas