Studentu zināšanas attālināti palīdz pārbaudīt arī mākslīgais intelekts

Ārkārtas situācija augstskolu mācībspēkam un studējošajiem likusi pārkārtoties studijām attālinātā režīmā. Daudz jauna, tomēr atsevišķās augstākās izglītības iestādēs daļa darba jau iepriekš organizēta attālināti. Tomēr daudz vairāk nezināmā ir saistībā ar pārbaudes darbu, kā arī studiju noslēguma darbu aizstāvēšanas organizēšanu attālināti. Latvijas Radio apzināja vairākas augstskolas, lai noskaidrotu, kā, to, lai studenti attālinātos pārbaudes darbus pildītu godprātīgi uzrauga un ar kādām problēmām šādā režīmā jāsaskaras.