Dekšāre: Maza pagasta lielie cilvēki

Dekšāres pagasta novadpētniecības muzejā lūkojam materiālus par ievērojamām personībām, kuras ir saistītas ar šo pagastu: iepazīstam rakstnieku Albertu Sprūdžu, gleznotāju Emīliju Klīdzēju, filoloģijas zinātņu maģistru un rakstnieku Leonardu Latkovski, kā arī pārlapojam Dekšāru skolas vēsturi pirms 50 gadiem.
Komentāri

Kategorijas