Vitebskas kvadrāts. 2. daļa

Raidījums “Fono-grāfs” turpinās aizsākto stāstījumu par Vitebskas intelektuālās vēstures perifērijām. 1899. gadā Vitebskas kapos ieradās latviešu jaunās strāvas viens no galvenajiem varoņiem, par “sarkano diktatoru” dēvētais Pēteris Stučka (1865–1932), “liela auguma vīrs, ārēji drūmu seju, apkārtējiem iedvešot zināmu svešādības sajūtu”, kā raksta atmiņās kāds Vitebskas revolucionārs. Vitebska bija kļuvusi par Stučkas trimdas pilsētu, kur viņu nemitīgi uzraudzīja cariskās Krievijas slepenpolicija. Līdz ar viņu kapos ieradās Dora Stučka (1870–1950), dzejnieka Jāņa Pliekšāna (1865–1929) māsa un Stučkas sieva, lai pēdējā gaitā izvadītu savu un Raiņa māti, Dārtu Pliekšāni (1828–1899).
Komentāri

Kategorijas