Ikkatrs tagad var iedziļināties mūsu digitalizētajā kultūras mantojumā

Sekmīgi norisinās projekta "Kultūras mantojuma satura digitalizācija” 1. kārta. To ar Eiropas Reģionālās attīstības fonda un Latvijas valsts atbalstu īsteno Latvijas Nacionālā bibliotēka, Latvijas Nacionālais arhīvs, Valsts kultūras pieminekļu aizsardzības inspekcija un Kultūras informācijas sistēmu centrs. Projekta mērķis – nodrošināt Latvijas kultūras mantojuma plašu pieejamību sabiedrībai digitālajā vidē un nodrošināt ilgtspējīgu nacionālā kultūras mantojuma saglabāšanu digitālā formā.