Jaunais skolotāja profesijas standarts. Vērtē nozarē iesaistītie

8.aprīlī notika Profesionālās izglītības un nodarbinātības trīspusējās sadarbības apakšpadomes sēde, kurā izskatīja jauno skolotāja profesijas standartu. LIZDA norāda, ka piedāvātais jaunais Skolotāja profesijas standarts apdraud pirmsskolas izglītības kvalitāti
Komentāri

Kategorijas