Izmaiņas interešu izglītībā un privāto bērnudārzu darbībā ārkārtas situācijas laikā

Interesējamies, kāda ir situācija interešu izglītībā, vai un kā turpinās nodarbības un kāda ir to apmaksas kārtība. Tāpat arī skaidrojam, cik lielā mērā šobrīd ir saglabāta maksa par vietu privātajās pirmsskolas izgltībās iestādēs.
Komentāri

Kategorijas