Jaunajos apstākļos rūpīgāk jāveic savu finanšu revīzija

Nenoteiktība finanšu jomā izraisa stresu. Tāpēc, jo rūpīgāk un ātrāk veiksim revīziju savās finansēs, jo sekmīgāk izdosies pielāgoties jaunajiem apstākļiem. Uzklausām kādas trīs bērnu ģimenes pieredzi naudas plānošanā krīzes apstākļos un finanšu ekspertes padomus.
Komentāri

Kategorijas