Disidentisms un tā izpausmes formas pagājušā gadsimtā Latvijas PSR

Līdz ar pagājušā gadsimta 50.gadu vidu, kad pamazām apsīka bruņotā pretošanās padomju okupācijai par dominējošām kļuva citas, bieži nevardarbīgas pretestības formas. Ļoti bieži tās apzīmē ar jēdzienu disidentisms. Par to, kāda darbība saprotama ar disidentismu, kā tā izpaudās toreizējā Latvijas PSR, cik plaša tā bija, stāsta vēsturnieks Latvijas Nacionālā arhīva vecālais eksperts Gints Zelmenis.
Komentāri

Kategorijas