Tas ir caurspīdīgs un lipīgs, baigi noderīgs. Kas tas ir?

Tas ir caurspīdīgs un lipīgs, baigi noderīgs. Kā šo dzejnieces Zanes Brūveres - Kvēpas un citu klausītāju atsūtītās mīklas min Saulkrastu folkloras kopas "Dvīga" dalībnieki: Agnese Nolle, Iveta Pečaka, Gaida Haritone, Ralfs - Santas Etkinas dēls (Rīgas 6.vidusskolas skolēns) un kopas vadītāja Antra Deniškāne, klausieties šīs sestdienas Greizajos ratos.
Komentāri

Kategorijas