Šī dzīve ir iesieta vākos. Grāmatu izdevējs Jānis Rapa

Vairāki no pēdējiem Rīgas stāstiem iepazīstinājuši ar literātiem – rakstniekiem, dzejniekiem un publicistiem. Šoreiz tiks vēstīts par personību, kas šo rakstnieku, dzejnieku un publicistu darbus izdeva un ļāva pie latviešu lasītājiem nonākt ne tikai daiļliteratūrai, bet arī zinātnisko rakstu sējumiem un mācību grāmatām.
Komentāri

Kategorijas