Kas liecina par to, ka dvēsele ir ievainota?

Ko mēs īsti apzīmējam ar jēdzienu – dvēsele? Kāpēc tā ir tik svarīga? Kas ir apslēpts mūsu dvēseles dzīlēs un kas liecina par to, ka dvēsele ir ievainot, meklējam atbildes raidījumā kopā ar Intu Feldmani, kas jau vairāk nekā desmit gadus ir darbojusies jomā, kas skar dvēseles dziedināšanu, un vada draudzi “Kristus uzvara”.
Komentāri

Kategorijas