Ārzemēs notiesātie pilsoņi reti grib sodu izciest Latvijā

Vidēji gadā ārzemēs par dažāda veida noziegumiem tiek aizturēti 300 Latvijas pilsoņi un valsts piederīgie. Taču šis skaits varētu būt lielāks, jo nereti aizturētais un vēlāk arī notiesātais nevēlas, lai pilsonības valsts uzzina par viņa grēkiem ārzemēs un konsulāro palīdzību nelūdz. Tikai retais pēc notiesājoša sprieduma saņemšanas vēršas ar lūgumu sodu izciest Latvijā.