Aldis Pūtelis monogrāfijā pēta latvisko dievu meklējumu ceļus vēsturē

Alda Pūteļa monogrāfija „Domas par latviešu mitoloģiju. Kā tika meklēts latviešu panteons” no jauna uzjunda interesi par 19. gadsimta vidū aktuālajiem latvisko dievu meklējumiem. Savs skatījums uz latvisko panteonu un tā vēlākās apšaubīšanas iemesliem ir literatūras pētniekam Ojāram Lāmam, kurš ilgus gadus pētījis ar eposa „Lāčplēsis” tapšanu saistītos jautājumus.
Komentāri

Kategorijas