Pieaug bērnu skaits ar valodas traucējumiem. Iespējas palīdzēt un novērst problēmas

Speciālisti apgalvo, ka pieaug bērnu skaits ar nopietniem valodas attīstības traucējumiem. Kā palīdzēt šiem bērniem? Vai pirmsskolas izglītības iestādēs pieejams logopēds, kurš laikus diagnosticē problēmas un iespēju robežās spēj tās novērst, un vai skolās ir īpaša mācību programma šiem bērniem?
Komentāri

Kategorijas