Fokusā - Lietuva

Klausāmies lietuviešu tautas mūziku - arhaiskās sutartines, kas tikušas dziedātas Augštaitijas ziemeļu daļā - Latvijas pierobežā; skaistās daudzbalsīgās dziesmas, kas raksturīgākas Žemaitijai (Lietuvas ziemeļrietumi) un vienbalsīgās krāšņi ornamentētās melodijas no Dzūkijas (Lietuvas dienvidaustrumi).
Komentāri

Kategorijas