Slimnīcu izvērtēšana: dažas veselības aprūpes iestādes nenodrošina solītos pakalpojumus

Katrai veselības ministrijas pārraudzībā esošajai slimnīcai, atkarībā no tās piedāvāto pakalpojumu klāsta ir noteikts savs līmenis. Augstākais - piektais tas ir Rīgā esošajām universitāšu slimnīcām un attiecīgi dažādi zemāki līmeņi ir slimnīcām reģionos. Šobrīd notiek šo slimnīcu vērtēšana, lai noskaidrotu vai reāli slimnīcās sniegtie pakalpojumi atbilst noteiktajam līmenim un līdz ar to arī piešķirtajam finansējumam. Šobrīd šī vērtēšana norisinās un valdība šodien paredzēts skatīt atbildīgās ministrijas starpziņojumu par paveikto.
Komentāri

Kategorijas