Sociālās garantijas profesionāliem sportistiem. Iespējas veidot uzkrājumus pensijai

Skaidrojam, kādas profesionāliem sportistiem ir sociālās garantijas un vai sportiskās karjeras laikā viņiem veidojas uzkrājums valsts fondēto pensiju shēmā.
Komentāri

Kategorijas