Cikls "Pret Goliātu" - pretošanās kustības Latvijā. Nacionālo partizānu cīņas

Jauns raidījumu cikls "Pret Goliātu". Tas iecerēts kā dažādu un dažādos laikos pastāvējušu pretestības formu aplūkojums, analizējot to nozīmi valstiskās apziņas saglabāšanā un neatkarības de facto atjaunošanā. Pirmais raidījums būs par bruņoto pretošanos - nacionālo partizānu cīņu 1940./50. gados.
Komentāri

Kategorijas