Starptautiska izdevniecība izdevusi Jāņa Veckrāča monogrāfiju par Josifu Brodski

Starptautiskā akadēmiskā izdevniecība “Peter Lang” izdevusi valodnieka, filoloģijas doktora Jāņa Veckrāča angļu valodā sarakstīto monogrāfiju par Josifa Brodska darbu atdzejojumiem. Ar galvenajiem atzinumiem iepazīstina Jānis Veckrācis, uzklausām arī Brodska atdzejotāju Ronaldu Briedi.