Lai glābtu Eiropas bites, jāsamazina pesticīdu lietošana

Eiropas parlamenta deputāti aicina Komisiju pastiprināt ES apputeksnētāju iniciatīvas pasākumus un nākt klajā ar jaunām ierosmēm bišu un citu apputeksnētāju aizsardzībai. Arī Latgales biškopjus uztrauc pesticīdu izmantošana lauksaimniecībā un dabisko pļavu samazināšanās reģionā. Savukārt lauksaimnieki uzskata, ka pašlaik Latvijā bites un citi apputeksnētāji joprojām ir drošībā.
Komentāri

Kategorijas