Kopā ar ekspertiem vērtējam līdzšinējās valsts aktivitātes reemigrācijas veicināšanā

Raidījumā analizējam, kā vērtēt līdzšinējās valsts aktivitātes reemigrācijas veicināšanā. Kāpēc ģimenes nespēj iedzīvoties un emigrē otrreiz? Kāda ir reemigrācijas koordinatoru loma un atbildība šo jautājumu risināšanā un kāpēc Latvijai ir būtiski izstrādāt ekonomiski pamatotu reemigrācijas politiku?  
Komentāri

Kategorijas