Kā Aivaram Lembergam noteiktās ASV sankcijas ietekmēs uzņēmumus un privātpesonas

Kā Aivaram Lembergam noteiktās ASV sankcijas ietekmēs uzņēmumus un privātpesonas, kas sadarbojas ar Ventspils brīvostu, Latvijas Tranzīta biznesa asociāciju, Ventspils Attīstības aģentūru un Biznesa attīstības asociāciju?
Komentāri

Kategorijas