Iespējas aizstāt ķīmiskās vielas ar videi draudzīgākām ražošanā un dzīvot zaļāk

Lai ražotu lietas, kas mums nepieciešamas, ik dienas tiek izmantotas arī dažādas bīstamās ķīmiskās vielas. To lietošanu regulē likums un ražotājam tiek noteikta liela atbildība par to, lai šīs ķimikālijas nenonāktu apkārtējā vidē. Tomēr pētījumi rāda, ka apkārtējā vidē nonāk vielas, kam tur nevajadzētu nonākt.
Komentāri

Kategorijas