Latvijas Universitātes zinātņu kaleidoskopiskās šķautnes

Noslēdzot tēmu bloku par Latvijas Universitātes vēsturi, nākamais Rīgas stāsts piedāvās ielūkoties zinātņu gaitās un iepazīstinās ar trim spilgtām personībām, kas būtiski sekmējušas savu nozaru attīstību.  Kas ir viens no farmakognozijas pamatlicējiem Latvijā? Kura ir pirmā sieviete, kas Latvijas Universitātē ieguvusi doktora grādu humanitārajās zinātnēs un iedibinājusi latviešu literāri filozofiskās esejas žanru? Un kas ir vīrs, kurš absolvējis Latvijas Universitātes Mehānikas fakultāti, aktīvi darbojies magnetohidrodinamikas sfērā, paralēli tulkodams Šekspīra sonetus?
Komentāri

Kategorijas