Pārtapināt nāciju

Padomju folklora ir visnotaļ dīvains fenomens, kas caur dažādiem žanriem un rituāliem centās mākslīgā veidā iedzīvināt komunisma morāli un politiskās nostādnes. Šī folklora garantē jautrību, bet tā var arī būt nopietnas izpētes objekts, kāda tā ir Latvijas Universitātes Literatūras, folkloras un mākslas institūta pētniekam Tomam Ķencim. Viņam šogad ir iznākusi grāmata „Vācot padomju folkloru”. Raidījumā „Zinātnes vārdā” T. Ķencis skaidro gan padomju folkloras būtību un lomu, gan arī stāsta par citu pētniecības virzienu – nācijas iztēlošanos un šīs iztēles avotiem. „Nācija nozīmē nepārtrauktu pārtapšanu,” uzsver T. Ķencis.
Komentāri

Kategorijas